parkeerverbod

Wat

 

 

De gemeente Brasschaat levert de vergunning tijdig af. We werken met korte aanvraagperiodes, zodat het mogelijk is dat je vergunning ten laatste afgeleverd wordt een dag voor de aanvang van uw werken. Je ontvangt via het mailadres noreply@eaglebe.com ofwel de vergunning ofwel een betaalverzoek (indien de vergunning betalend is). Betaal tijdig, zodat je ook tijdig over je vergunning beschikt. Check zeker je spam! 

De aanvrager staat zelf in voor het huren en plaatsen van correcte verkeerssignalisatie zoals vermeld in de vergunning. Het parkeerverbod kan je al voor de afgeleverde vergunning ontlenen. 

Je hoeft de vergunning niet af te drukken. Bij controle kan je de vergunning ook digitaal laten zien.

vergunning aanvragen

Ga je verhuizen, (ver)bouwen of moet er iets geleverd worden? Dan heb je ALTIJD een tijdelijke vergunning nodig voor het gebruik van het openbaar domein. Zo reserveer je een gedeelte van de weg om je verhuiswagen, container, kraan, ... te kunnen plaatsen.
Vraag je vergunning minstens 5 werkdagen op voorhand aan!

Gebruik de webbrowser Chrome voor je aanvragen.
Heb je slechts éénmalig een vergunning nodig, dan kan je de aanvraag zonder login gebruiken.
Heb je graag een overzicht van al je tijdelijke vergunningen, dan gebruik je best de aanvraag met login.

Organiseer je een evenement, voor een opening van een winkel, foodtruck, plaatsen van tenten, receptie, ... dan kan je hier terecht.

LET OP!

Denk steeds goed na voor welke periode je een vergunning wilt. Je kan de vergunning steeds verlengen. De verlengknop kan je terugvinden in de mail van de vergunning.

Bij bouw- of verbouwingswerken, aanleg van verhardingen, ... heb je misschien ook een omgevingsvergunning nodig. Vraag dit steeds na bij de dienst ruimte en wonen.

procedure

procedure

Je vraagt een vergunning aan voor een bepaalde zone en een bepaalde periode.
Om extra kosten te vermijden vraag je een afzonderlijke vergunning aan voor het plaatsen van je voertuig bij een werf. Denk steeds goed na voor welke periode je een vergunning wilt. Je kan de vergunning steeds verlengen. De verlengknop vind je in de email met de vergunning.

 • Je vult je aanvraag online in. Voor enkele aanvraagtypes met veel hinder, ben je verplicht om een signalisatieplan op te maken. Als je enkel een parkeerverbod aanvraagt, hoef je dit niet te doen. Het signalisatieplan kan opgemaakt worden in de toepassing zelf of als afzonderlijke bijlage meegestuurd worden.
  • Problemen bij het intekenen van de zone? Selecteer eerst de straatnaam, daarna een huisnummer. Zo kom je al op de juiste plaats terecht. Voor het intekenen van je zone vind je hier meer info. Prik de locatie op de kaart, je hoeft de zone niet exact te plaatsen.
  • Wens je een signalisatieplan op te maken in dit programma? Meer info vind je hier 
 • Je ontvangt een bevestigingsmail na het indienen van je aanvraag.
 • De gemeente maakt de vergunning op. We werken met korte aanvraagperiodes, zodat het mogelijk is dat uw vergunning afgeleverd wordt een dag voor de aanvang van uw werken.
 • Je ontvangt via het mailadres noreply@eaglebe.com ofwel de vergunning ofwel een betaalverzoek. Check je spam!
 • Na betaling wordt de vergunning direct bezorgd via het mailadres noreply@eaglebe.com
 • Je plaatst zelf het parkeerverbod en eventuele andere signalisatie (zie vergunning)
 • Via het mailadres pz.brasschaat.onthaal@police.belgium.eu geeft je ten minste 24 uur op voorhand de nummerplaten door van de voertuigen die geparkeerd staan op het moment dat je het parkeerverbod plaatst. Je voegt daarbij één of meerdere foto’s waarop het geplaatste parkeerverbod en de voertuigen zichtbaar zijn. Ook wanneer er geen voertuigen staan, meld je dit.

parkeerverbodsborden

parkeerverbodsborden

De verkeersborden plaats je zelf, liefst 48 uur en minstens 24 uur op voorhand. Je mag gebruik maken van eigen borden of deze huren bij een privaat verhuurbedrijf zoals bv FERO-signalisatie in Willebroek, ADMIBO in Antwerpen, Eurorent in Deurne...

In Brasschaat kan je eventueel terecht bij onderstaande vzw voor sociale tewerkstelling. Je kan de verkeersborden best vooraf reserveren via https://www.dekringwinkel.be/centrum/2/page/verkeersborden.html

De voorraad is beperkt.

Kringwinkel Brasschaat
Bredabaan 651
T 03 217 25 19

Open van maandag tem zaterdag van 10 tot 18 uur.
 

kosten

kosten

 • Het parkeerverbod is gratis.
 • De retributie bedraagt 1 euro per m²/dag. Het gewest kan een bijkomende vergoeding vragen op gewestwegen.
 • Indien je aanvraag betalend is, dan ontvang je een betalingsverzoek per mail. Na betaling ontvang je de vergunning.
 • De gewestwegen in Brasschaat zijn: Bredabaan, Kapelsesteenweg, Sint Jobsesteenweg, Essensteenweg, Elshoutbaan, Miksebaan (tussen Bredabaan en Elshoutbaan).

Vergunningen tussen 9.00 en 15.00 uur

Vergunningen tussen 9.00 en 15.00 uur

Voor de veiligheid en de optimale doorstroming van het verkeer, worden vergunningen met hinder op doorgangswegen en schoolomgevingen slechts afgeleverd tussen 9.00 en 15.00 uur.

Bij je aanvraag krijg je melding van een conflict. Je vervolledigt gewoon je aanvraag en dient deze in. We bekijken je aanvraag en maken hiervoor een gepaste vergunning.

 • Doorgangswegen in Brasschaat zijn: Augustijnslei, Bredabaan, de Borrekenslei, Elshoutbaan, Essensteenweg, Hemelakkers, Kapelsesteenweg, Miksebaan (va k Bredabaan – Pauwelslei), Pauwelslei, Sint Jobsesteenweg, Hoogboomsteenweg en Lage Kaart (vak Molenweg – Guyotdreef)
 • Schoolomgevingen: zone 30 rond de scholen.

Waar is er hinder?

Waar is er hinder?

Wil je meer weten over een parkeerverbod of andere hinder op straat? Afgeleverde vergunningen worden opgenomen in deze kaart.

FAQS

FAQS

 • Wat is een GIPOD-werkopdracht?
  Dit is enkel in te vullen bij wegen- en nutswerken. Als er reeds gegevens in GIPOD zijn ingebracht, kan je deze gegevens ophalen via het GIPOD-ID.
 • Ik krijg een conflict na het intekenen van de zone.
  Je aanvraag situeert zich in een schoolomgeving, doorgangsweg of gewestweg. hierdoor kunnen er enkel vergunningen met hinder afgeleverd tussen 9 en 15 uur.
  Je vervolledigt gewoon je aanvraag en dient deze in. We bekijken je aanvraag en maken hiervoor een gepaste vergunning.
  • De gewestwegen in Brasschaat zijn: Bredabaan, Kapelsesteenweg, Sint Jobsesteenweg, Essensteenweg, Elshoutbaan, Miksebaan (tussen Bredabaan en Elshoutbaan).

  • Doorgangswegen in Brasschaat zijn: Augustijnslei, Bredabaan, de Borrekenslei, Elshoutbaan, Essensteenweg, Hemelakkers, Kapelsesteenweg, Miksebaan (va k Bredabaan – Pauwelslei), Pauwelslei, Sint Jobsesteenweg, Hoogboomsteenweg en Lage Kaart (vak Molenweg – Guyotdreef)

 • Waar kan ik mijn betaalbewijs vinden?
  Het betaalbewijs kan je downloaden via ‘mijn portaal’. Hiervoor heb je een login nodig. Een login kan je ook achteraf nog aanmaken via deze website. In ‘mijn portaal’ heb je een overzicht van al je aanvragen. Via de kolom acties (druk op de …), kan je het betaalbewijs downloaden.