parkeerverbod

Wat

 

 

De gemeente Brasschaat levert de vergunning af, de aanvrager staat zelf in voor het huren en plaatsen van correcte verkeerssignalisatie zoals vermeld in de vergunning. Gelieve hiermee rekening te houden.

vergunning aanvragen

Ga je verhuizen, (ver)bouwen of moet er iets geleverd worden? Dan heb je ALTIJD een tijdelijke vergunning nodig voor het gebruik van het openbaar domein. Zo reserveer je een gedeelte van de weg om je verhuiswagen, container, kraan, ... te kunnen plaatsen.
Vraag je vergunning minstens 5 werkdagen op voorhand aan!

Gebruik de webbrowser Chrome voor je aanvragen.
Heb je slechts éénmalig een vergunning nodig, dan kan je de aanvraag zonder login gebruiken.
Heb je graag een overzicht van al je tijdelijke vergunningen, dan gebruik je best de aanvraag met login.

Organiseer je een evenement, voor een opening van een winkel, foodtruck, plaatsen van tenten, receptie, ... dan kan je hier terecht.

LET OP!

Denk steeds goed na voor welke periode je een vergunning wilt. Je kan de vergunning steeds verlengen. De verlengknop kan je terugvinden in de mail van de vergunning.

Bij bouw- of verbouwingswerken, aanleg van verhardingen, ... heb je misschien ook een omgevingsvergunning nodig. Vraag dit steeds na bij de dienst ruimte en wonen.

procedure

procedure

Je vraagt een vergunning aan voor een bepaalde zone en een bepaalde periode.
Om extra kosten te vermijden vraag je een afzonderlijke vergunning aan voor het plaatsen van je voertuig bij een werf. Denk steeds goed na voor welke periode je een vergunning wilt. Je kan de vergunning steeds verlengen. De verlengknop vind je in de email met de vergunning.

 • Je vult je aanvraag online in.  Voor enkele aanvraagtypes, ben je verplicht om een signalisatieplan op te maken. Als je enkel een parkeerverbod aanvraagt, hoef je dit niet te doen. Het signalisatieplan kan opgemaakt worden in de toepassing zelf of als afzonderlijke bijlage meegestuurd worden.
  - Problemen bij het intekenen van de zone? Selecteer eerst de straatnaam, daarna een huisnummer. Zo kom je al op de juiste plaats terecht. Voor het intekenen van je zone vind je hier meer info.
  - Wens je een signalisatieplan op te maken in dit programma? Meer info vind je hier 
 • Je ontvangt een bevestigingsmail na het indienen van je aanvraag.
 • De gemeente maakt de vergunning op.
 • Je ontvangt een betaalverzoek indien je aanvraag betalend is.
 • De gemeente bezorgt, na ontvangst betaling, de vergunning per mail.
 • Je plaatst zelf het parkeerverbod en eventuele andere signalisatie (zie vergunning)
 • Je geeft de nummerplaten door van de geparkeerde voertuigen op het mailadres Pz.Brasschaat.onthaal@police.belgium.eu


 

parkeerverbodsborden

parkeerverbodsborden

De verkeersborden plaats je zelf, liefst 48 uur en minstens 24 uur op voorhand.
Je mag gebruik maken van eigen borden of deze huren bij een privaat verhuurbedrijf.
In Brasschaat kan je eventueel terecht bij onderstaande vzw voor sociale tewerkstelling. 
Je kan de verkeersborden best vooraf reserveren, de voorraad is beperkt.

Kringwinkel Brasschaat
Bredabaan 651
T 03 217 25 19
verkeersbordenBS@dekringwinkelantwerpen.be

Open van maandag tem zaterdag van 10 tot 18 uur.
Contant of elektronisch te betalen.

 

kosten

kosten

 • Het parkeerverbod is gratis.
 • Voor bouw- en verbouwingswerken of opruimingswerken geldt het retributiereglement.
 • De retributie bedraagt 1 euro per m²/dag. Het gewest kan een bijkomende vergoeding vragen op gewestwegen.
 • Indien je aanvraag betalend is, dan ontvang je een betalingsverzoek per mail. Na betaling ontvang je de vergunning.
 • De gewestwegen in Brasschaat zijn: Bredabaan, Kapelsesteenweg, Sint Jobsesteenweg, Essensteenweg, Elshoutbaan, Miksebaan (tussen Bredabaan en Elshoutbaan).

Waar is er hinder?

Waar is er hinder?

Wil je meer weten over een parkeerverbod of andere hinder op straat? Afgeleverde vergunningen worden opgenomen in deze kaart.

FAQS

FAQS

 • Hoe maak ik een inlog aan?
 • Hoe teken ik de zone in bij mijn aanvraag?
 • Hoe maak ik een signalisatieplan op in de aanvraagmodule?
 • Wat is een GIPOD-werkopdracht?
  Dit is enkel in te vullen bij wegen- en nutswerken. Als er reeds gegevens in GIPOD zijn ingebracht, kan je deze gegevens ophalen via het GIPOD-ID.
 • Ik krijg een conflict na het intekenen van de zone.
  Je aanvraag situeert zich in een schoolomgeving, doorgangsweg of gewestweg. hierdoor kunnen er enkel vergunningen met hinder afgeleverd tussen 9 en 15 uur.
  Je vervolledigt gewoon je aanvraag en dient deze in. We bekijken je aanvraag en maken hiervoor een gepaste vergunning.