parkeerverbod

Wat

Voor het plaatsen van parkeerverbodsborden heb je ALTIJD een vergunning nodig.
Er zijn twee mogelijkheden:

 

geen hinder voor verkeer

geen hinder voor verkeer

Bijvoorbeeld: bij een levering of voor het plaatsen van een verhuiswagen, een  ladderlift, een container die op een parkeerplaats komt te staan.
In dit geval doorloop je volgende stappen:

  • Stap 1  min. 5 werkdagen vóór de plaatsing van de parkeerverbodsborden vraag je een vergunning aan via het online formulier.
  • Stap 2  via mail ontvang je een vergunning van de gemeente met daarin de voorwaarden voor je toelating. Krijg je geen toelating, dan ontvang je ook een mail met daarin meer uitleg
  • Stap 3  je kan parkeerverbodsborden huren bij de Brasschaatse vzw voor sociale tewerkstelling: Kringloop of een privaat verhuurbedrijf
  • Stap 4  je plaatst de bordjes liefst 48 uur en minstens 24 uur op voorhand .

wel hinder voor verkeer

wel hinder voor verkeer

Bijvoorbeeld: een ladderlift komt deels op een fietspad, voetpad, of op de rijweg, …  

  • Stap 1  min. 30 werkdagen vóór de plaatsing van de parkeerverbodsborden vraag je een vergunning aan via het online formulier. Opgelet, je moet een signalisatieplan toevoegen.
  • Stap 2  de gemeente overlegt eerst met politie en stuurt je daarna een mail met daarin de vermelding of je vergunning werd goedgekeurd of niet
  • Stap 3  je kan je parkeerverbodsborden huren bij de Brasschaatse vzw voor sociale tewerkstelling: Kringloop of een privaat verhuurbedrijf
  • Stap 4 je plaatst de bordjes liefst 48 uur en minstens 24 uur op voorhand        

Let op!

De gewestwegen in Brasschaat zijn: Bredabaan, Kapelsesteenweg, Sint Jobsesteenweg, Essensteenweg, Elshoutbaan, Miksebaan (tussen Bredabaan en Elshoutbaan).

signalisatieplan

signalisatieplan

Wanneer er hinder is voor het verkeer, moet je altijd een signalisatieplan toevoegen aan het aanvraagformulier. Zonder dit plan krijg je geen vergunning. Dit plan maak je op basis van een luchtfoto die je vindt op de website geopunt.be. Op je schets duid je dan de signalisatie aan.

parkeerverbodsborden

parkeerverbodsborden

Vermeld duidelijk de datum en het uur op het blauwe plaatje onder het bord (zoals vermeld op je vergunning). Zodra je de bordjes geplaatst hebt, stuur je een mailtje naar de verkeerspolitie om te melden of er auto's in de parkeerverbodszone geparkeerd staan of niet. Staan er auto's? Geef dan zeker ook de nummerplaten door, zodat de politie weet dat die auto's niet in overtreding staan op het moment dat het parkeerverbod ingaat.

belasting

belasting

Voor alle werken die leiden tot een meerwaarde van je woning (zoals bijvoorbeeld je dak vernieuwen of een garage bouwen), heft de gemeente een belasting. De gemeente stuurt je automatisch een aangifteformulier.
Deze belasting bedraagt 1 euro per dag en per vierkante meter oppervlakte die het van het openbaar domein inneemt. Gaat het over een gewestweg, dan bedraagt het tarief 1,25 euro.