parkeerverbod

Wat

Voor het plaatsen van parkeerverbodsborden heb je ALTIJD een vergunning nodig.
Er zijn twee mogelijkheden:

 

parkeerverbod (verhuis, levering, ...)

parkeerverbod (verhuis, levering, ...)

Je wenst een verhuiswagen, ladderlift, ... op de parkeerzone te plaatsen.
In dit geval doorloop je volgende stappen:

 • Stap 1  min. 5 werkdagen vóór de plaatsing van de parkeerverbodsborden vraag je een vergunning aan via het online formulier.
 • Stap 2  via mail ontvang je een vergunning van de gemeente met daarin de voorwaarden voor je toelating. Krijg je geen toelating, dan ontvang je ook een mail met daarin meer uitleg
 • Stap 3  je kan parkeerverbodsborden huren bij de Brasschaatse vzw voor sociale tewerkstelling: Kringloop of een privaat verhuurbedrijf
 • Stap 4  je plaatst de bordjes liefst 48 uur en minstens 24 uur op voorhand.
 • Stap 5 je stuurt een mail met foto naar de verkeerspolitie en je vermeldt de nummerplaten van de geparkeerde auto's.

(ver)bouwen ZONDER hinder voor verkeer

(ver)bouwen ZONDER hinder voor verkeer

Je wenst een container, materiaal, ... op de parkeerzone te plaatsen.
In dit geval doorloop je volgende stappen:

 • Stap 1  min. 5 werkdagen vóór de plaatsing van de parkeerverbodsborden vraag je een vergunning aan via het online formulier.
 • Stap 2  via mail ontvang je een vergunning van de gemeente met daarin de voorwaarden voor je toelating. Krijg je geen toelating, dan ontvang je ook een mail met daarin meer uitleg
 • Stap 3  je kan parkeerverbodsborden huren bij de Brasschaatse vzw voor sociale tewerkstelling: Kringloop of een privaat verhuurbedrijf
 • Stap 4  je plaatst de bordjes liefst 48 uur en minstens 24 uur op voorhand.
 • Stap 5 je stuurt een mail met foto naar de verkeerspolitie en je vermeldt de nummerplaten van de geparkeerde auto's.

LET op! 

Bij bouw- of verbouwingswerken, aanleg van verhardingen, ... heb je misschien ook een omgevingsvergunning nodig. Vraag dit steeds na bij de dienst ruimte en wonen.

(ver)bouwen MET hinder voor verkeer

(ver)bouwen MET hinder voor verkeer

Je wenst de straat af te sluiten, een ladderlift te plaatsen op voet- of fietspad...
In dit geval doorloop je volgende stappen:

 • Stap 1  min. 30 werkdagen vóór de plaatsing van de parkeerverbodsborden vraag je een vergunning aan via het online formulier. Opgelet, je moet een signalisatieplan toevoegen.
 • Stap 2  de gemeente overlegt eerst met politie en stuurt je daarna een mail met daarin de vermelding of je vergunning werd goedgekeurd of niet
 • Stap 3  je kan je parkeerverbodsborden huren bij de Brasschaatse vzw voor sociale tewerkstelling: Kringloop of een privaat verhuurbedrijf
 • Stap 4 je plaatst de bordjes liefst 48 uur en minstens 24 uur op voorhand      
 • Stap 5  je stuurt een mail met foto naar de verkeerspolitie en je vermeldt de nummerplaten van de geparkeerde auto's.  

Let op!

 • Bij bouw- of verbouwingswerken, aanleg van verhardingen, ... heb je misschien ook een omgevingsvergunning nodig. Vraag dit steeds na bij de dienst ruimte en wonen.
 • Is er hinder voor het verkeer van De Lijn? 
 • Stuur dan een mail naar De Lijn   
 • Woon je langs een gewestweg?
  Vraag ook een toelating bij het Agentschap Wegen en Verkeer

De gewestwegen in Brasschaat zijn: Bredabaan, Kapelsesteenweg, Sint Jobsesteenweg, Essensteenweg, Elshoutbaan, Miksebaan (tussen Bredabaan en Elshoutbaan).

kosten

kosten

 • Het parkeerverbod is gratis.
 • Voor bouw- en verbouwingswerken of opruimingswerken geldt het belastingsreglement.
 • Je bent verplicht een fiscale aangifte in te dienen.
 • Deze belasting bedraagt 1 euro per dag en per vierkante meter. Gaat het over een gewestweg, dan bedraagt het tarief 1,25 euro. Het gewest kan bijkomend een belasting heffen.