Open Huis Kabas

Kabas is een open huis voor OCMW-klanten. In Kabas is een ontmoetingsruimte waar mensen terecht kunnen voor informatie, een babbel, ondersteuning voor elkaar en activiteiten.

Kabas probeert de zelfredzaamheid van mensen te verhogen door te werken op vier terreinen:

  • materiële hulpverlening
  • het aanbieden van zinvolle vrijetijdsbesteding (activiteiten en cursussen)
  • het verlenen van informatie en advies 
  • als tewerkstellingspunt.

meer info
T 03 650 34 34 | kabas@brasschaat.be