Open Huis Kabas

Kabas is een open huis voor OCMW-klanten. In Kabas is een ontmoetingsruimte waar mensen terecht kunnen voor informatie, een babbel, ondersteuning voor elkaar en activiteiten.

Kabas probeert de zelfredzaamheid van mensen te verhogen door te werken op vier terreinen:

  • materiële hulpverlening (tweedehandsboetiek, sociale kruidenier)
  • het aanbieden van zinvolle vrijetijdsbesteding (activiteiten en cursussen)
  • het verlenen van informatie en advies 
  • als tewerkstellingspunt.

Kabas is gelegen in het voormalige St.Jozefgebouw, inkom via de Van Hemelrijcklei 90

meer info
mevrouw An Rombouts | T 03 650 34 34
kabas@brasschaat.be