sociaal medische of pedagogische toelage

Wat


  

Vanaf 2020 kent de gemeente, onder voorwaarden, een sociaal medische toelage en een sociaal pedagogische premie toe.

sociaal medische toelage
De sociaal medische toelage is de nieuwe benaming voor de gemeentelijke mantelzorgtoelage. Ben je 21 jaar of ouder en ondervind je moeilijkheden in het dagelijkse leven? Dan kan je onder voorwaarden recht hebben op deze premie. 

sociaal pedagogische premie
De sociaal pedagogische premie is nieuw. Dit is een premie voor ouders/voogden die thuis een kind met een handicap verzorgen.

sociaal medische toelage

sociaal medische toelage

Aanvraagformulier met reglement, aandachtig lezen aub.

Voorwaarden

 • 21 jaar of ouder op 30 september van het aanvraagjaar
 • Niet verblijven in een voorziening
 • Erkenning van minstens 9 punten verminderde zelfredzaamheid, vastgesteld door een attest van de FOD sociale zekerheid.
 • In Brasschaat wonen
 • Recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming-regeling bij een ziekenfonds
 • Niet genieten van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Bijlagen

 • Attest FOD sociale zekerheid waaruit een verminderde zelfredzaamheid blijkt van minstens 9 punten
 • Kleefzegel of attest ziekenfonds
 • Attest van de zorgkas waaruit blijkt dat de aanvrager niet geniet van het zorgbudget zwaar zorgbehoevenden
 • Kopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart
 • Bewijs van woonst
   

Bedrag
250,00 euro op jaarbasis

Aanvraag
Door het indienen van de aanvraag, zowel op papier als digitaal, ga je akkoord met de voorwaarden zoals beschreven in het reglement. Gelieve dit grondig na te lezen. Je kan jouw aanvraag indienen tot en met 30 september 2020.
Indien je je aanvraag graag nu, tijdens de coronamaatregelen, wilt indienen vragen wij om dit zoveel mogelijk digitaal te doen.
Je kan je aanvraag ook indienen, zowel digitaal als op papier, zonder bijlagen toe te voegen. We contacteren je zelf indien we nog bijkomende informatie nodig hebben om tot de uitbetaling te kunnen overgaan. 

Digitaal
Je dient je aanvraag hier digitaal in.
Je vult de online vragenlijst in en voegt de bijlagen toe, indien mogelijk.
Je aanvraag wordt doorgestuurd naar de dienst Pensioenen en Tegemoetkomingen die jouw aanvraag zal verwerken.

Op papier
Het aanvraagformulier kan je hier downloaden en printen.
Je deponeert dit in de brievenbus van het gemeentehuis.
Je aanvraag wordt bezorgd aan de dienst Pensioenen en Tegemoetkomingen die jouw aanvraag zal verwerken.

sociaal pedagogische toelage

sociaal pedagogische toelage

Aanvraagformulier met reglement, aandachtig lezen aub.

Voorwaarden kind

 • Niet ouder dan 21 jaar op 30 september van het aanvraagjaar
 • Wordt thuis verzorgd en verblijft niet in een voorziening
 • Erkenning van minstens 4 punten in pijler 1, vastgesteld door een attest van de FOD sociale zekerheid.
 • In Brasschaat wonen
 • Recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming-regeling bij een ziekenfonds
 • Niet genieten van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden
   

Bijlagen

 • Attest FOD sociale zekerheid waaruit een erkenning van minstens 4 punten in pijler 1 blijkt
 • Kleefzegel of attest ziekenfonds
 • Attest van de zorgkas waaruit blijkt dat het kind niet geniet van het zorgbudget zwaar zorgbehoevenden
 • Kopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart van de aanvrager (ouder/voogd)
 • Bewijs van woonst en bewijs samenstelling van het gezin op naam van het kind

Bedrag
125,00 euro op jaarbasis

Aanvraag
Door het indienen van de aanvraag, zowel op papier als digitaal, ga je akkoord met de voorwaarden zoals beschreven in het reglement.
Gelieve dit grondig na te lezen. Wij kunnen de meeste bijlagen zelf opvragen.
Je kan je aanvraag indienen tot en met 30 september 2020.
Indien je je aanvraag graag nu, tijdens de coronamaatregelen, wil indienen vragen wij om dit zoveel mogelijk digitaal te doen.
Je kan je aanvraag ook indienen, zowel digitaal als op papier, zonder bijlagen toe te voegen. We contacteren je zelf indien we nog bijkomende informatie nodig hebben om tot de uitbetaling te kunnen overgaan. 

Digitaal
Je dient je aanvraag hier digitaal in.
Je vult de online vragenlijst in en voegt de bijlagen toe, indien mogelijk.
Jouw aanvraag wordt doorgestuurd naar de dienst Pensioenen en Tegemoetkomingen die jouw aanvraag zal verwerken.

Op papier
Het aanvraagformulier kan je hier downloaden en printen.
Je deponeert deze in de brievenbus van het gemeentehuis.
Jouw aanvraag wordt bezorgd aan de dienst Pensioenen en Tegemoetkomingen die jouw aanvraag zal verwerken.