sociaal medische of pedagogische toelage

Wat


  

Vanaf 1 mei 2021 kan u opnieuw, onder voorwaarden, een sociaal medische toelage en een sociaal pedagogische premie aanvragen.

sociaal medische toelage
Ben je 21 jaar of ouder en ondervind je moeilijkheden in het dagelijkse leven? Dan kan je onder voorwaarden recht hebben op deze premie. 

Aanvragen zijn mogelijk vanaf 1 mei 2021.

sociaal pedagogische premie
De sociaal pedagogische premie is nieuw sinds 2020. Dit is een premie voor ouders/voogden die thuis een kind met een handicap verzorgen.

Aanvragen zijn mogelijk vanaf 1 mei 2021.

sociaal medische toelage

sociaal medische toelage

Aanvraagformulier met reglement, aandachtig lezen aub.

Voorwaarden

 • 21 jaar of ouder op 30 september van het aanvraagjaar
 • Niet verblijven in een voorziening
 • Erkenning van minstens 9 punten verminderde zelfredzaamheid, vastgesteld door een attest van de FOD sociale zekerheid.
 • In Brasschaat wonen
 • Recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming-regeling bij een ziekenfonds
 • Niet genieten van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Bijlagen

 • Attest FOD sociale zekerheid waaruit een verminderde zelfredzaamheid blijkt van minstens 9 punten
 • Kleefzegel of attest ziekenfonds
 • Attest van de zorgkas waaruit blijkt dat de aanvrager niet geniet van het zorgbudget zwaar zorgbehoevenden
 • Kopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart
 • Bewijs van woonst
  • Een deel van de gevraagde bijlagen kan de dienst Pensioenen en Tegemoetkomingen zelf opvragen. Neem contact op als je hier vragen over hebt.

Bedrag
250,00 euro op jaarbasis

Aanvraag
Door het indienen van de aanvraag, zowel op papier als digitaal, ga je akkoord met de voorwaarden zoals beschreven in het reglement. Gelieve dit grondig na te lezen. Je kan jouw aanvraag indienen tot en met 30 september 2021.

Digitaal
Je dient je aanvraag hier digitaal in.
Je vult de online vragenlijst in en voegt de bijlagen toe.
Je aanvraag wordt doorgestuurd naar de dienst Pensioenen en Tegemoetkomingen die jouw aanvraag zal verwerken.

Op papier
Je maakt een afspraak bij de dienst Pensioenen en Tegemoetkomingen om:

 • Ofwel het aanvraagformulier samen met de bijlagen af te geven. Men kijkt jouw aanvraagformulier en bijlagen ineens na.
 • Ofwel om informatie te vragen over de premie of om het aanvraagformulier te komen ophalen.

 

sociaal pedagogische toelage

sociaal pedagogische toelage

Aanvraagformulier met reglement, aandachtig lezen aub.

Voorwaarden kind

 • Niet ouder dan 21 jaar op 30 september van het aanvraagjaar
 • Wordt thuis verzorgd en verblijft niet in een voorziening
 • Erkenning van minstens 4 punten in pijler 1, vastgesteld door een attest van de FOD sociale zekerheid.
 • In Brasschaat wonen
 • Recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming-regeling bij een ziekenfonds
 • Niet genieten van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden
   

Bijlagen

 • Attest FOD sociale zekerheid waaruit een erkenning van minstens 4 punten in pijler 1 blijkt
 • Kleefzegel of attest ziekenfonds
 • Attest van de zorgkas waaruit blijkt dat het kind niet geniet van het zorgbudget zwaar zorgbehoevenden
 • Kopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart van de aanvrager (ouder/voogd)
 • Bewijs van woonst en bewijs samenstelling van het gezin op naam van het kind
  • Een deel van de gevraagde bijlagen kan de dienst Pensioenen en Tegemoetkomingen zelf opvragen. Neem contact op als je hier vragen over hebt. 

Bedrag
125,00 euro op jaarbasis

Aanvraag
Door het indienen van de aanvraag, zowel op papier als digitaal, ga je akkoord met de voorwaarden zoals beschreven in het reglement.
Gelieve dit grondig na te lezen. Wij kunnen de meeste bijlagen zelf opvragen.
Je kan je aanvraag indienen tot en met 30 september 2021.

Digitaal
Je dient je aanvraag hier digitaal in.
Je vult de online vragenlijst in en voegt de bijlagen toe.
Jouw aanvraag wordt doorgestuurd naar de dienst Pensioenen en Tegemoetkomingen die jouw aanvraag zal verwerken.

Op papier
Je kan een papieren aanvraagformulier ophalen bij de dienst Pensioenen en Tegemoetkomingen. 

Je maakt een afspraak bij de dienst Pensioenen en Tegemoetkomingen om:

 • Ofwel het aanvraagformulier samen met de bijlagen af te geven. Men kijkt jouw aanvraagformulier en bijlagen ineens na.
 • Ofwel om informatie te vragen over de premie of om het aanvraagformulier te komen ophalen.