luchtballonvaart aanvragen

Wat

In Brasschaat opstijgen met een luchtballon is alleen toegestaan vanuit het gemeentepark. Je hebt hiervoor een vergunning nodig. Je neemt de volledige verantwoordelijkheid voor toegebrachte schade aan personen en goederen als gevolg van de opstijging.

voorwaarden

voorwaarden

Om de vergunning te krijgen, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

  • een vergunning voorleggen van het Bestuur der Luchtvaart voor het uitvoeren van ballonvaarten;
  • het immatriculatienummer voorleggen dat op de ballon en in de vergunning van het Bestuur der Luchtvaart vermeld staat

reglementering

reglementering

Tijdens het oplaten neem je volgende regels in acht:

  • gebruik een branddeken om het schroeien van het gras te voorkomen;
  • gebruik een ventilator met veiligheidskap;
  • hou de toeschouwers op een veilige afstand;
  • geef alle mensen die helpen met het klaarmaken en opstijgen een grondige briefing;
  • leg de ballon vast aan de wagen tijdens het opblazen;
  • rij niet nodeloos rond op het gras.