Bedankingsreceptie voor Oekraïne-vrijwilligers

Een zestigtal Brasschatenaren is dinsdag 28 juni ontvangen in het gemeentehuis met een hapje en drankje.

Ze werden uitgenodigd om hen te bedanken voor alle hulp die ze boden voor de opvang van Oekraïners op de vlucht, voor begeleiding of eender welke andere vorm van hulp in deze crisis.

Met een kleine bedanking in de vorm van een receptie met allerlei lekkers, wilden we de Brasschatenaren die zich inzetten graag bedanken. Vaak gaat het over kleine vormen van hulp, maar evengoed over mensen die dagdagelijks zorgen voor opvang, begeleiding of ondersteuning.