strafregister

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere getuigschrift van goed gedrag en zeden. Het document somt effectief uitgesproken vonnissen op.
  

  verschillende modellen

  verschillende modellen

  • model 1 (art. 595 Sv)
   voor alle niet-gereglementeerde activiteiten
  • model 1 gereglementeerd (art. 596.1 Sv)
   voor gereglementeerde activiteiten zoals wapen- of jachtvergunning, wegtransport, personenvervoer, verzekeringen, boekhoudkundige en financiële beroepen...
  • model 2 (art. 596.2 Sv)
   voor alle activiteiten die onder opvoeding, begeleiding (psychologisch, medisch of sociaal), jeugdhulp, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen vallen.

  AANVRAAG

  AANVRAAG

  De gemeente kan enkel uittreksels afleveren voor inwoners die ingeschreven zijn in Brasschaat. We sturen dit document per post op, dit kan 1 week duren. Heb je het attest sneller nodig, vraag het dan persoonlijk aan op het gemeentehuis. 

  • online
   Je doet de aanvraag online, wij sturen je het document per post op. 
  • aan het onthaal
   Kom zonder afspraak langs aan het onthaal.  

  centraal strafregister

  centraal strafregister

  Het centraal strafregister levert zonder tussenkomst van de gemeente attesten af voor:

  • burgers die niet meer in België ingeschreven zijn
  • burgers die ambtelijk geschrapt zijn
  • rechtspersonen

  Je kan dit op 2 manieren aanvragen.

  • Je kan ter plaatse gaan bij het centraal strafregister. Adres: Waterloolaan 80 | 1000 Brussel | openingsuren: 9 tot 11.30 uur / 14 tot 15.30 uur. T 02 552 27 29
  • Vraag het document aan per mail strafregister@just.fgov.be