voortuin

Wat

Na de oprichting van het hoofdgebouw moet de voortuinstrook als tuin te worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd:

  • Verhardingen mogen uitsluitend aangelegd worden als toegang naar het gebouw en als in- en uitrit naar de autobergplaats. De oppervlakte van deze verhardingen dient beperkt te worden.
  • Verharde toegangen en in- en uitritten moeten aangelegd worden zonder dat er bomen van de baanbeplanting of masten van de gemeentelijke openbare verlichting moeten verwijderd worden.
  • Op percelen die op een kruispunt of aan de hoek van twee straten liggen, mogen over een afstand van twintig meter (te rekenen vanaf het snijpunt van de rooilijnen), de aanplanten niet hoger zijn dan 0,80 m.

Voor het overige mogen hoogstammige bomen of eender welke andere beplantingen van
meer dan 1,50 m hoogte aangeplant worden op meer dan 2 meter achter de grens van
het openbaar domein.