voortuin

Wat

Na het realiseren van je woning of hoofdgebouw moet je de voortuinstrook als tuin aanleggen en behouden. Respecteer volgende regels:

  • Verhardingen mogen uitsluitend aangelegd worden als toegang naar het gebouw en als in- en uitrit naar de carport of garage. De oppervlakte van deze verhardingen moet beperkt worden.
     
  • Pas je ontwerp van verharde toegangen en in- en uitritten aan, zodat er geen laanbomen  of openbare verlichting moeten verwijderd worden.
     
  • Op percelen die op een kruispunt of aan de hoek van twee straten liggen, mogen over een afstand van 20 m (te rekenen vanaf het snijpunt van de rooilijnen), aanplantingen niet hoger zijn dan 0,80 m.

Voor het overige mag je hoogstammige bomen of eender welke andere beplantingen van
meer dan 1,50 m hoogte aanplanten op meer dan 2 m achter de grens van het openbaar domein.