Diftar (ophaling huisvuil)

Wat is diftar en waarom voeren we het in?

De verwerking van huisvuil heeft een enorme milieu-impact en kost de gemeenschap handenvol geld. Daarom legt OVAM elke gemeente een streefgewicht op voor de verzamelde hoeveelheid huisvuil: 122 kg huisvuil per inwoner per jaar tegen het einde van 2022. De gemeente is verplicht om in te staan voor de inzameling van huishoudelijk huisvuil én om het principe van de vervuiler betaalt toe te passen. Het systeem met zakken en stickers, een ophaling per volume, rekende de werkelijke kost van afvalverwerking onvoldoende door.

Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven. Het weegt het aangeboden huisvuil, wat het mogelijk maakt een prijs per kilo aan te rekenen. Hoe meer huisvuil je verzamelt, hoe meer je betaalt. Voorkom je afval en sorteer je goed, dan betaal je minder.

Nog oranje zakken of betaalstickers over?

Je kan ze tot 31 maart 2022 inleveren bij het onthaal op het gemeentehuis. Per ingeleverde huisvuilzak en/of sticker verhogen we het voorschot op je diftarrekening met de waarde ervan.

Je kan je zakken en stickers ook doneren aan Open Huis Kabas. Deponeer ze in de hiervoor voorziene rode vuilbakken aan Kabas en het gemeentehuis. De waarde van de ingezamelde stickers en zakken wordt verdeeld over de diftarrekeningen van kansarme gezinnen.

Vragen over diftar?

Scroll eerst door onderstaande vragen- en antwoordenlijst. Vraag of antwoord niet gevonden, of je begrijpt het niet goed? De medewerkers van de gratis servicelijn 0800 1 46 46 helpen je graag verder.

Een container aanvragen

Moet ik een grijze container met chip gebruiken?

Moet ik een grijze container met chip gebruiken?

Ja. Sinds 1 januari 2022 kan je je huisvuil alleen nog aanbieden in een grijze container met chip. Containers zonder chip worden niet meer geledigd. Oranje zakken worden niet meer opgehaald.

Je kan je grijze container niet opzeggen. Er bestaat geen andere manier om huisvuil af te voeren. Je mag het ook niet naar het recyclagepark brengen.

Wat zijn de afmetingen van de grijze containers? Hoeveel mag ik er gebruiken?

Wat zijn de afmetingen van de grijze containers? Hoeveel mag ik er gebruiken?

 • Container 40 liter (3,7 kg):
  HxBxD = 51x49x41 cm
 • Container 120 liter (9,10 kg):
  HxBxD = 98x49x55 cm
 • Container 240 liter (14,5 kg):
  HxBxD = 108x58x73 cm

Elk aansluitpunt heeft recht op een maximum volume van 240 l voor huisvuil.

Heb je geen plaats voor een container van 120 liter maar is een container van 40 liter te klein, dan kan je nog een tweede container van 40 liter vragen. Let op: als je kiest voor een tweede container, dan betaal je ook voor deze container maandelijks een servicekost.

Wil je een bijkomende kleine container bestellen of je huidige container inwisselen voor een exemplaar met een ander volume, vul dan dit formulier in of bel naar de servicelijn 0800 1 46 46.

Kan ik een andere grijze container bestellen en wat kost dat?

Kan ik een andere grijze container bestellen en wat kost dat?

Elk gezin heeft normaal 1 grijze container voor huisvuil. Voor gezinnen geldt er een maximum volume van 240 l.

Je kan je grijze container kosteloos ruilen voor een exemplaar met een ander volume. Het is wel de bedoeling dat je de juiste keuze maakt die voor lange tijd past bij je afvalaanbod.

Wil je je container inwisselen, vul dan dit formulier in of bel naar de servicelijn 0800 1 46 46.

Ik verhuis. Wat doe ik met mijn grijze container?

Ik verhuis. Wat doe ik met mijn grijze container?

Verhuis je naar een adres buiten Brasschaat? Laat de container bij je woning staan en bel de gratis servicelijn 0800 146 46 om door te geven hoe lang je de container nog wenst te gebruiken. Daarna blokkeren we je container voor verder gebruik en ontvang je een eindafrekening.

Verhuis je naar een adres binnen Brasschaat? Je mag je container niet mee verhuizen. Neem contact op via de gratis servicelijn 0800 1 46 46. De container op je huidige adres zeg je op. De container op je nieuwe adres laat je activeren. Heeft de container op je nieuwe adres niet het juiste volume, dan kan je dit meteen doorgeven zodat we kosteloos een nieuwe container kunnen leveren.

Ik kom in Brasschaat wonen. Hoe vraag ik een grijze container aan?

Ik kom in Brasschaat wonen. Hoe vraag ik een grijze container aan?

Elke Brasschaatse woning moet over een huisvuilcontainer beschikken.

De servicelijn wordt door de gemeente op de hoogte gebracht van nieuwe geregistreerde inwoners. De container op je nieuwe adres wordt zo automatisch aan jouw gegevens gekoppeld. De eerste betalingsuitnodiging volgt daarna in je brievenbus.

Heeft de aanwezige container niet het juiste volume voor jou en je gezin, vul binnen de 30 dagen na je officiële verhuis dit online formulier in of bel de gratis servicelijn 0800 1 46 46 om een ander formaat te bestellen.

Staat er bij jouw nieuwe woonst geen container? Ook dan vul je bovenstaand formulier in of bel je de servicelijn. We kijken na of er op jouw adres een container geregistreerd is. Als dat zo is, terwijl het in realiteit niet het geval is, wordt de verdwenen container geblokkeerd en leveren we gratis een nieuwe container.

Wat te doen bij een overlijden?

Wat te doen bij een overlijden?

Als het gezinshoofd - waarvan de gegevens aan diftar verbonden zijn - overlijdt, bel dan de gratis servicelijn 0800 1 46 46 of mail naar inzameling@igean.be om één van volgende mogelijkheden door te geven.

 • Is de overledene de enige bewoner? De grijze container en de facturatie die eraan gekoppeld is worden automatisch geblokkeerd en het voorschot terugbetaald op rekening van de overledene. Maar als je wil, kan je de container verder gebruiken tijdens bijvoorbeeld de opruim van het huis. We zetten de container dan tijdelijk op naam van een andere verantwoordelijke.
 • Zijn er meerdere bewoners op het adres, dan geef je door wie het nieuwe gezinshoofd is. Het bedrag op de diftarrekening wordt op het nieuwe gezinshoofd overgedragen. Zo kan je de container probleemloos verder gebruiken.

Ik heb een tweede verblijf in Brasschaat. Kan ik een grijze container aanvragen?

Ik heb een tweede verblijf in Brasschaat. Kan ik een grijze container aanvragen?

Ja, dat kan. Vul dit formulier in of neem contact op met de gratis servicelijn 0800 1 46 46. De aanrekening gebeurt op dezelfde manier als voor de inwoners van Brasschaat.

Ik woon op een appartement. Kunnen meerdere bewoners van dezelfde grijze container gebruik maken?

Ik woon op een appartement. Kunnen meerdere bewoners van dezelfde grijze container gebruik maken?

Je kan inderdaad een 240 liter container delen met je buren. Laat de syndicus of verantwoordelijke van het appartement in dat geval contact opnemen met de gratis servicelijn 0800 1 46 46 om concrete afspraken te maken.

Kan ik een grijze container bestellen voor mijn bedrijf of vereniging?

Kan ik een grijze container bestellen voor mijn bedrijf of vereniging?

Je kan voor je bedrijf of vereniging gebruik maken van een grijze container als het gaat om vergelijkbaar bedrijfsafval. Dit is bedrijfsafval dat qua aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar is met huishoudelijke afvalstoffen. Het maximum volume is eveneens beperkt tot 240 liter. 

Verzamel je niet meer dan 240 liter restafval per twee weken? Vraag dan een huisvuilcontainer aan voor je bedrijf of vereniging via dit formulier. Of neem contact op met onze servicelijn 0800 146 46. 

Verzamel je meer afval dan 240 liter per twee weken of is het qua samenstelling niet vergelijkbaar met huishoudelijk afval, dan laat je je huisvuil ophalen door een private firma. Meer info op ovam.be/iksorteer.

Mijn container

Hoe herken ik mijn container?

Hoe herken ik mijn container?

Op je container kleeft een sticker met je adresgegevens en een uniek nummer. Om zeker te zijn dat je effectief betaalt voor het huisvuil dat jij aanbiedt, vergelijk je deze gegevens met de gegevens op je factuur. Komen deze niet overeen, neem dan meteen contact op met de gratis servicelijn 0800 1 46 46. 

Controleer ook steeds of je je eigen container terug binnen neemt, zeker als er meerdere dicht bij elkaar staan.

Kan ik een slot hebben op mijn grijze container?

Kan ik een slot hebben op mijn grijze container?

Ja, je kan een slot laten plaatsen op je container mits betaling van 20 euro. Dit bedrag houden we af van je voorschot. Contacteer de gratis servicelijn 0800 1 46 46 om af te spreken wanneer je de container moet aanbieden voor het plaatsen van het slot.

Je ontvangt 2 sleutels. Ben je het sleuteltje én de reservesleutel van het slot kwijt? Dan moet het slot vervangen worden. Dat kost je opnieuw 20 euro.

Ik gebruik een kleine container van 40 liter maar heb moeilijkheden met het verplaatsen ervan.

Ik gebruik een kleine container van 40 liter maar heb moeilijkheden met het verplaatsen ervan.

Je kan wieltjes laten monteren, zodat het omgevormd wordt naar een trolleymodel. Deze ingreep kost 20 euro (inclusief onderhoudskosten) en brengen we in mindering van je voorschot.

Om de wieltjes te laten monteren neem je contact op via de gratis servicelijn 0800 1 46 46. Je kan meteen een datum plannen voor de montage. Op de afgesproken dag zet je de container aan de straatkant.

Mijn grijze container is stuk. Wat nu?

Mijn grijze container is stuk. Wat nu?

Wanneer je container stuk is, neem je contact op met gratis servicelijn 0800 1 46 46. De medewerker maakt met jou een afspraak om de container te komen herstellen of vervangen. Op de afgesproken datum zet je je lege en propere container voor 7 uur aan de straatkant. Indien je je mobiel nummer meedeelt, krijg je de avond voordien een herinnering per sms.

Mijn grijze container is verdwenen. Wat nu?

Mijn grijze container is verdwenen. Wat nu?

Informeer eerst even in je buurt of je container niet per vergissing door anderen in gebruik werd genomen.

Is je container in de ophaalwagen terechtgekomen, dan vind je een kaartje terug in je brievenbus. Op het kaartje word je gevraagd contact op te nemen met de gratis servicelijn 0800 1 46 46. De medewerker gaat na bij de ophaaldienst of ze dit kunnen bevestigen. Zo ja, wordt meteen een afspraak met jou gemaakt wanneer een nieuwe container geleverd wordt.

Is de container echt spoorloos verdwenen, laat een proces-verbaal (PV) van diefstal opmaken door de politie. Contacteer vervolgens de gratis servicelijn en bezorg de medewerker een kopie van het PV. Dan zorgen we ervoor dat er zo snel mogelijk een nieuwe container geleverd wordt.

Er komt regenwater terecht in mijn grijze container. Wat nu?

Er komt regenwater terecht in mijn grijze container. Wat nu?

Maak zeker geen opening in de bodem van de container om het water uit de container te laten lekken.
Vraag geen omwisseling van je container aan. Dat is in de meeste gevallen niet nodig.

Neem contact op via igean@sulo.com of via de gratis servicelijn 0800 146 46. Tijdens een plaatsbezoek bepalen we samen de beste oplossing.

Mijn aanrekening

Hoe gebeurt de aanrekening?

Hoe gebeurt de aanrekening?

IGEAN werkt met voorschotfacturen. In november 2021 werd je uitgenodigd je eerste voorschot te betalen. Sinds 1 januari 2022 wordt, telkens je de container aanbiedt, een bedrag van je voorschot afgetrokken. Bij elke betalingsuitnodiging zit een overzicht van de diensten waarop je de afgelopen periode een beroep deed.
 

Eerste voorschotfactuur

Dat werd bepaald aan de hand van het volume van je container:

 • 40 en 60 liter: 30 euro
 • 120 liter: 50 euro
 • 240 liter: 80 euro


Voorschotfactuur

Wanneer je eerder gestorte voorschot daalt onder een drempelbedrag, ontvang je een nieuwe betalingsuitnodiging. Het drempelbedrag laat nog een beperkt aantal ledigingen toe. Je nieuwe voorschot wordt berekend op basis van het geraamde verbruik voor het volgende jaar. De raming is gebaseerd op je reële verbruik van de afgelopen periode (minimum 3 maanden). Is je verbruikshistoriek korter dan 3 maanden, dan vragen we zoals bij het eerste voorschotfactuur het standaard voorschot.

Drempelbedragen:

 • 40 en 60 liter: 6 euro
 • 120 liter: 8 euro
 • 240 liter: 12 euro


Bij niet tijdige betaling van het voorschotfactuur

We blokkeren je container van zodra je voorschot onder het minimumbedrag daalt. Er is dan geen verdere dienstverlening totdat je het nieuwe voorschot betaald hebt. Heb je meerdere containers, dan worden de minimumbedragen opgeteld.

minimumbedragen:

 • 40 en 60 liter: 1,5 euro
 • 120 liter: 3 euro
 • 240 liter: 5 euro

Welke kosten worden afgetrokken van mijn voorschot?

Welke kosten worden afgetrokken van mijn voorschot?

Je betaalt een ledigingskost, een prijs per kilo huisvuil dat je aanbiedt en een maandelijkse servicekost. Deze servicekost, afhankelijk van de grootte van je container, dekt de vaste kosten voor elk aansluitpunt en alle algemene kosten zoals bijvoorbeeld gratis wissels en herstellingen van je afvalcontainer.

servicekost (maandelijks)

 • 40 liter: 0,2525 euro
 • 60 liter: 0,4545 euro
 • 120 liter: 0,9090 euro
 • 240 liter:1,5150 euro

ledigingskost (per aanbieding van je container)

 • 40 liter: 0,1212 euro
 • 60 liter: 0,1515 euro
 • 120 liter: 0,3030 euro
 • 240 liter: 0,6060 euro

verwerkingskost (per kilo aangeboden huisvuil)

 • 40 liter: 0,2525 euro
 • 60 liter: 0,2525 euro
 • 120 liter: 0,2525 euro
 • 240 liter: 0,2525 euro


Voorbeeld

Je biedt in een maand 2 keer je grijze container van 120 liter aan voor lediging. We wegen de eerste keer 10 kg huisvuil, de tweede keer 13 kg.

 • servicekost: 1x 0,9090 euro
 • ledigingskost: 2x 0,3030 euro
 • verwerkingskost: 23x 0,2525 euro

Volgend afgerond totaalbedrag trekken we voor deze maand af van je voorschot: 7,32 euro

Kan ik mijn kosten zelf opvolgen?

Kan ik mijn kosten zelf opvolgen?

Jazeker. Wil je de stand van jouw diftar-rekening kennen? Wil je nagaan of er nog voldoende voorschot is voor de volgende ophaling? Wil je weten hoeveel kilo huisvuil je bij de laatste ophaling aanbood? En hoe zag je laatste betalingsuitnodiging eruit?

Dit alles vind je terug op mijnigean.be.

Ik heb moeilijkheden met de betaling van het voorschotfactuur. Wat nu?

Ik heb moeilijkheden met de betaling van het voorschotfactuur. Wat nu?

Is je voorschotfactuur te hoog om in één keer te kunnen betalen?

Je kan er voor kiezen om regelmatig een kleiner vast bedrag te betalen op je diftarrekening. Zo val je nooit onder de drempelwaarde. Neem contact met ons op via de gratis servicelijn 0800 1 46 46. We zoeken samen met jou naar een oplossing op maat.

Welke tegemoetkomingen voorziet de gemeente?

Welke tegemoetkomingen voorziet de gemeente?

De gemeente voorziet tegemoetkomingen voor:

 • personen met incontinentieproblemen ten gevolge van ziekte
 • thuisverzorgde patiënten met stoma, sondevoeding, buikvliesontsteking, nierdialyse
 • Brasschaatse gezinnen die op 1 januari een kind(eren) jonger dan 3 jaar hebben.

Meer info en aanvragen

Is er een tegemoetkoming voor eigenaars van huisdieren?

Is er een tegemoetkoming voor eigenaars van huisdieren?

Uitwerpselen en het materiaal waarmee je uitwerpselen opvangt (bv. kattenbakvulling of houtkrullen) horen thuis in je grijze container, ook al is het opvangmateriaal gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. In Brasschaat mogen uitwerpselen sowieso niet bij het gft (groene container). In onze open composteersite op het recyclagepark zou dat te veel geurhinder veroorzaken voor de omgeving. Bovendien staat op de verpakking van opvangmateriaal vaak weinig tot geen info waardoor je nooit zeker weet of het volledig composteerbaar is. In kattenbakvulling van bijvoorbeeld hout, papier en/of maïs zitten geregeld drukinkten of schadelijke stoffen die de compostwerking verstoren.

De gemeente voorziet geen tegemoetkoming voor dit type huisvuil. Net zoals je instaat voor de verzorging en voeding van je huisdier, sta je in voor het afval dat het met zich meeneemt.

Is er een tegemoetkoming voor onthaalouders?

Is er een tegemoetkoming voor onthaalouders?

Er bestaat in Brasschaat momenteel geen toelage voor opvangouders. Ook binnen het diftar-systeem is het niet voorzien.

Voor diftar zijn onthaalouders ondernemers. Ze moeten indien ze met een container van 240 liter per twee weken niet toekomen gebruik maken van een private ophaaldienst. De meerkost die diftar of een private afvalophaling met zich zou meebrengen, kunnen de onthaalouders verrekenen in het uurtarief van de klanten.

De lediging van mijn container

Wanneer ledigen jullie mijn grijze container?

Wanneer ledigen jullie mijn grijze container?

Zet zoals altijd je container op straat op de data die je terugvindt in de papieren afvalkalender, op deze site of in de apps 2930 en Recycle!. Het enige verschil is dat je niet langer hoeft te wachten tot je container propvol zit. Je betaalt nu immers niet meer per volume, maar volgens gewicht.
 

Mijn grijze container werd niet op de voorziene dag geledigd. Wat nu?

Mijn grijze container werd niet op de voorziene dag geledigd. Wat nu?

Misschien bood je je container niet tijdig aan? Zet je afval steeds de avond ervoor klaar na 19 uur. De ophaaldiensten beginnen hun ronde immers rond 7 uur (zelfs al om 6 uur voor Bredabaan Centrum, Hemelakkers en Oude Baan!). Bovendien kunnen ze hun vaste toer aanpassen aan omstandigheden (ongeval, werken...) of beslissen met meerdere vrachtwagens uit te rijden. 
Reken dus nooit op vertrouwde tijdstippen!

Misschien was het afval te sterk aangedrukt of vastgevroren? Zat er foute inhoud in? Werkt je chip niet? Is je voorschotfactuur betaald? Onze ophalers laten je het weten via een kaartje onder de klep van je container of in je brievenbus. Via het kaartje kan je gevraagd worden contact op te nemen. Dat doe je best ook altijd zo snel mogelijk wanneer je geen kaartje terugvond. Contacteer Igean bij voorkeur via dit formulier of bel de gratis servicelijn 0800 1 46 46.

Ik heb meer huisvuil dan in mijn container past. Kan ik extra huisvuil aanbieden?

Ik heb meer huisvuil dan in mijn container past. Kan ik extra huisvuil aanbieden?

Heb je toch eens een grotere hoeveelheid huisvuil, naar aanleiding van een feest bijvoorbeeld, dan kan je uitzonderlijk extra zakken huisvuil aanbieden. Dat kan je maximaal 3 keer per kalenderjaar doen. Per keer je het doet mag je maximaal 4 extra zakken meegeven. En, niet vergeten, je brengt de ophaaldienst via de gratis servicelijn 0800 1 46 46 minstens 2 werkdagen voor de ophaling op de hoogte dat je extra zakken wil aanbieden.

De extra huisvuilzakken mogen alleen in combinatie met een volle grijze container aangeboden worden, anders worden ze niet opgehaald. De zakken zelf mag je vrij kiezen. Het moeten geen zakken van de gemeente zijn, maar ze moeten wel vlot in je container passen. Want ook de extra zakken worden gewogen. Na lediging van de container, plaatsen we de zakken in je container en wegen we opnieuw. Je betaalt slechts één keer de ledigingskost en de verwerkingskost voor het totale gewicht aan aangeboden huisvuil.

Mijn huisvuil is te groot. Het past niet in mijn grijze container. Wat doe ik ermee?

Mijn huisvuil is te groot. Het past niet in mijn grijze container. Wat doe ik ermee?

Als het huisvuil niet recycleerbaar is en niet in je grijze container past, valt het onder de noemer grofvuil. Breng, indien mogelijk, je grofvuil zelf naar het recyclagepark. Kostprijzen.

Beschik je niet over geschikt transport, dan kan je tegen betaling beroep doen op onze vervoersdienst. De kostprijs bedraagt 65 euro voor een kwart vrachtwagen, 130 euro voor een halve vrachtwagen of 260 euro voor een volle vrachtwagen. Een volle vrachtwagen komt ongeveer overeen met 10 m³.

Ophalingen vinden steeds plaats op maandagen. Vul het aanvraagformulier in.