Diftar

Zit je met vragen over diftar?

Vanaf 1 januari 2022 wordt het afval in Brasschaat op een andere manier opgehaald. Het nieuwe systeem heet diftar. 

Bel de gratis infolijn 0800 1 46 46 voor meer informatie!

FAQ's

Wat is diftar?

Wat is diftar?

Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven en is een manier om het principe ‘de vervuiler betaalt’ in de praktijk te brengen. De eerlijkste manier om diftar toe te passen, is om het aangeboden afval te wegen. Hoe meer afval iemand produceert, hoe meer hij moet betalen. Wie daarentegen afval voorkomt en goed sorteert, betaalt minder.

Door de invoering van diftar willen IGEAN en het gemeentebestuur niet alleen de afvalberg verkleinen, maar ook de kosten voor het inzamelen en verwerken van afval op een correcte manier doorrekenen.

Waarom diftar?

Waarom diftar?

De inzameling en de verwerking van afval kost handenvol geld aan de gemeenschap. De hoeveelheid huisvuil stijgt de laatste jaren en bevat nog te veel sorteerbaar afval. Door diftar toe te passen willen we onze inwoners aanzetten om de hoeveelheid afval te beperken en verdelen we de kosten eerlijk. Door milieubewust aan te kopen, goed te sorteren en thuis te composteren, kan je veel geld uitsparen.

Hoeveel je betaalt, heb je dus grotendeels zelf in de hand. Het is dus in je voordeel om zo weinig mogelijk afval te produceren en zo veel mogelijk te sorteren en te hergebruiken.

Vanaf wanneer start Brasschaat met de ophaling van huisvuil via het diftar?

Vanaf wanneer start Brasschaat met de ophaling van huisvuil via het diftar?

Vanaf 1 januari 2022 zal je je huisvuil moeten aanbieden in een grijze container met chip. De huisvuilzakken worden vanaf dan niet meer aanvaard en zullen blijven staan.

Blijft de ophaling om de 14 dagen?

Blijft de ophaling om de 14 dagen?

Ja, de huis-aan-huisinzameling van afval is immers arbeidsintensief, milieubelastend en duur. In je container met deksel kan je je huisvuil gerust twee weken bewaren.

Hoe gebeurt de huisvuilophaling verder dit jaar?

Hoe gebeurt de huisvuilophaling verder dit jaar?

Nog tot 31 december 2021 kan je je huisvuil aanbieden in oranje zakken of in je grijze container met betaalsticker. Ook als je container intussen een chip heeft. Het effectief wegen van de containers start immers pas vanaf de eerste ophaling in 2022. Vergeet dus niet een betaalsticker op je container te kleven.

Hoe groot en zwaar zijn de nieuwe containers?

Hoe groot en zwaar zijn de nieuwe containers?

GROOTTE40 liter120 liter240 liter
hoogte (cm)51 à 5296 à 101107 à 110
breedte (cm)49 à 5048 à 5158 à 59
diepte (cm)41 à 4355 à 5673 à 74

 

volumegewicht
40 liter3,7 kg
120 liter9,10 kg
240 liter14,5 kg

 

Welke huisvuilcontainer gebruik ik?

Welke huisvuilcontainer gebruik ik?

Heb je een grijze container van 40, 60, 120 of 240 liter die nog in goede staat is? Dan gebruik je deze bij voorkeur verder en zorgen wij ervoor dat deze een chip krijgt. Via de containerkeuzekaart die je in juni ontvangt, geef je aan welke container je verder wil gebruiken. We noteren je keuze en laten je in het najaar weten wanneer je de container aan de straatkant zet voor het aanbrengen van de chip.

We kiezen er bewust voor om de huidige containers te behouden in plaats van te vervangen. Dat spaart een hoop nieuwe kunststof uit. En we vermijden dat nog goede containers moeten afgevoerd worden. Vanuit die duurzame overweging hopen we dat je je container behoudt en laat uitrusten met een chip.

Bied je nu je huisvuil aan in zakken en heb je geen container? Dan bezorgen we je in het najaar de container met het volume dat bij je past. Via de containerkeuzekaart die je begin juni ontvangt, geef je aan welke container je in de toekomst wil gebruiken. We noteren je keuze en laten je in het najaar weten wanneer de container met chip bij je thuis wordt geleverd.

Opgelet: een grijze container is vanaf 2022 verplicht voor het aanbieden van je huisvuil. Er worden dan geen oranje zakken meer opgehaald.

Welke voorbereidingen gebeuren er in juni?

Welke voorbereidingen gebeuren er in juni?

Om de overschakeling naar diftar mogelijk te maken, worden alle grijze containers uitgerust met een chip. In juni brengen we alle bestaande grijze containers in kaart. Plaats je grijze container op de gevraagde dag aan de straatkant, samen met de ingevulde containerkeuzekaart die je in de brievenbus krijgt. We controleren of de gegevens op de kaart overeenstemmen met je container en nemen de kaart mee. Heb je geen container, vul de containerkeuzekaart dan ook in en kleef hem op de gevraagde dag op je brievenbus.

Mijn huisvuilcontainer is te groot of te klein. Wat nu?

Mijn huisvuilcontainer is te groot of te klein. Wat nu?

Heb je een grijze container waarvan het volume niet meer past bij je hoeveelheid huisvuil? Geef dan via de containerkeuzekaart die je begin juni ontvangt aan welk volume container je wenst. Je hebt de keuze tussen de formaten 40, 120 of 240 liter.

Heb je de oude grijze container niet meer nodig? Duid dan aan op de containerkeuzekaart dat deze mag opgehaald worden.

Hoe herken ik mijn container?

Hoe herken ik mijn container?

Op de container met chip kleeft een adressticker, voorzien van jouw adres. Kijk goed na dat je de juiste container in gebruik neemt en controleer ook het busnummer als je in een appartement woont.

Kan ik een andere of een extra huisvuilcontainer aanvragen?

Kan ik een andere of een extra huisvuilcontainer aanvragen?

Elk gezin heeft normaal 1 container voor huisvuil. Voor alle aansluitpunten geldt er een maximum volume van 240 l voor huisvuil. Zijn 2 kleinere containers voor jou handiger dan één grote? Geef je keuze door via de containerkeuzekaart.

Hoeveel huisvuilcontainers mag ik hebben?

Hoeveel huisvuilcontainers mag ik hebben?

Elk aansluitpunt heeft recht op een maximum volume van 240 l voor huisvuil.

Heb je geen plaats voor een container van 120 liter maar is een container van 40 liter te klein, dan kan je nog een tweede container van 40 liter vragen. Let op: als je kiest voor een tweede container, dan betaal je ook voor deze container maandelijks de servicekost.

Ik woon op een appartement en heb een 40 liter container in gebruik/besteld. Ik heb echter moeilijkheden bij het transporteren van deze container. Wat nu?

Ik woon op een appartement en heb een 40 liter container in gebruik/besteld. Ik heb echter moeilijkheden bij het transporteren van deze container. Wat nu?

Voor deze inwoners voorzien we de mogelijkheid om wieltjes te laten monteren op de 40 liter container, zodat het omgevormd wordt naar een trolleymodel. Deze ingreep kost 20 euro (inclusief onderhoudskosten) en brengen we in mindering van je voorschot.

Om de wieltjes te laten monteren neem je vanaf half november 2021 contact op via de gratis infolijn: 0800 1 46 46. Je kan dan meteen een datum plannen voor de montage. Op de afgesproken dag zet je de container aan de straatkant.

Kan ik mijn grijze container opzeggen?

Kan ik mijn grijze container opzeggen?

Je kan de grijze container alleen opzeggen als je verhuist. Het huisvuil moet namelijk altijd meegegeven worden via de huis-aan-huisophaling. Het is niet toegelaten huisvuil via andere kanalen af te voeren.

Moet ik betalen indien ik mijn container wens te wisselen naar een kleiner/groter model?

Moet ik betalen indien ik mijn container wens te wisselen naar een kleiner/groter model?

Neen. Het is wel de bedoeling dat je nu de juiste keuze maakt die past bij je afvalaanbod.

Hoe bied ik mijn container aan?

Hoe bied ik mijn container aan?

Let erop dat je het maximum toegelaten gewicht niet overschrijdt.

 • 40 liter: maximum 20 kg
 • 60 liter: maximum 30 kg
 • 120 liter: maximum 50 kg
 • 240 liter: maximum 100 kg.

Bied je container steeds aan met het handvat naar de straatkant en met gesloten deksel. Een container met openstaand deksel bemoeilijkt het werk van de laders en verhoogt het risico op ongevallen.

Mag ik mijn afvalcontainer op de stoep laten staan?

Mag ik mijn afvalcontainer op de stoep laten staan?

Neen het is niet toegelaten om de afvalcontainer permanent op openbaar domein te laten staan, tenzij het om de dag van ophaling gaat.

Raadpleeg de papieren ophaalkalender die je in de brievenbus hebt gekregen aan het begin van het jaar of raadpleeg de digitale versie op onze website. Kijk goed na in welke zone je woont!

Je kan ook steeds de Recycle app downloaden. Met deze gratis app ben je steeds op de hoogte van de meest recente informatie over jouw afvalinzameling. Of raadpleeg de app van Brasschaat2930 ook daar kan je je gepersonaliseerde afvalophaling raadplegen.

Mag ik wanneer ik op een appartement woon mijn afvalcontainer in de voortuin laten staan?

Mag ik wanneer ik op een appartement woon mijn afvalcontainer in de voortuin laten staan?

Dit is iets dat je met de syndicus of verantwoordelijke dient te bespreken om na te gaan of dit toegestaan is.

Krijgen de groene en blauwe containers ook een chip?

Krijgen de groene en blauwe containers ook een chip?

Voor de groene gft-containers en blauwe papiercontainers wijzigt er niets. Deze mogen zonder chip verder gratis aangeboden worden voor lediging.

Wanneer wordt het afval in mijn straat opgehaald?

Wanneer wordt het afval in mijn straat opgehaald?

Raadpleeg de papieren ophaalkalender die je in de brievenbus elk jaareinde in je brievenbus aankrijgt. Kijk goed na in welke zone (rood of oranje) je woont! Of klik hier voor de digitale versie per straat of straatdeel.

Je kan ook steeds de Recycle app downloaden. Met deze gratis app ben je steeds op de hoogte van de meest recente informatie over jouw afvalinzameling. Of raadpleeg de app van Brasschaat2930, ook daar kan je je gepersonaliseerde afvalophaling raadplegen.

Mijn container werd niet geledigd. Wat nu?

Mijn container werd niet geledigd. Wat nu?

Was het afval te sterk aangedrukt of vastgevroren? Bood je de container niet tijdig aan? Bel de infolijn op 0800 9 2930 of stuur een mail naar meldpunt@brasschaat.be.

Kan ik voor mijn bedrijf of vereniging een huisvuilcontainer bestellen?

Kan ik voor mijn bedrijf of vereniging een huisvuilcontainer bestellen?

Je kan voor je bedrijf of je vereniging ook gebruik maken van een huisvuilcontainer als het gaat om ‘vergelijkbaar bedrijfsafval’. Dit is bedrijfsafval dat qua aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar is met huishoudelijke afvalstoffen. Het maximum volume is beperkt tot 240 liter. Bedrijven en verenigingen ontvangen hierover een mail met extra info. Indien je geen mail ontving, neem dan contact op via duurzaam@brasschaat.be.

Verzamel je als handelaar meer afval dan 240 liter of is het qua samenstelling niet vergelijkbaar met huishoudelijk afval, dan laat je je huisvuil ophalen door een private firma. Meer info op ovam.be/iksorteer.

Verenigingen die te veel afval verzamelen, melden zich via duurzaam@brasschaat.be aan voor de groepsaankoop die de gemeente organiseert.

Val je onder de norm voor een container van een volume van 240 liter? Vraag dan een huisvuilcontainer aan voor je bedrijf of vereniging via dit formulier.

 

Ik maak momenteel gebruik van een privé afvalophaler. Moet ik ook gebruik maken van het diftar systeem?

Ik maak momenteel gebruik van een privé afvalophaler. Moet ik ook gebruik maken van het diftar systeem?

Ja, overeenkomstig het politiereglement van Brasschaat moet al het huisvuil aan de door de gemeente of intergemeentelijke vereniging aangeduide ophaaldienst voor huisvuil aangeboden worden (zie Artikel 9.3 politiereglement Brasschaat). Het zelf aanspreken van een privé afvalophaler is dus niet toegelaten.

Ik woon op een appartement en wil samen met mijn buren een afvalcontainer aanvragen voor het hele gebouw. Wat nu?

Ik woon op een appartement en wil samen met mijn buren een afvalcontainer aanvragen voor het hele gebouw. Wat nu?

Het is mogelijk om bijvoorbeeld een 240 liter container te delen met je buren. Laat de syndicus of verantwoordelijke van het gebouw in dat geval contact opnemen met de gratis infolijn 0800 1 46 46 om concrete afspraken te maken.

Hoe gebeurt de aanrekening?

Hoe gebeurt de aanrekening?

Begin november krijg je een betalingsuitnodiging waarin we je vragen een voorschot te betalen. Dit voorschot is afhankelijk van het type container:

capaciteit40-60 l120 l240 l
voorschot€30€50€80

 Vanaf 1 januari 2022 wordt, telkens je de container aanbiedt, een bedrag van het voorschot afgetrokken. Dit bedrag is de som van de ledigingskost en de prijs per kilo huisvuil dat je aanbiedt. Ook wordt een maandelijkse servicekost, afhankelijk van het type container, afgehouden van dit voorschot. De bedragen voor de servicekost, de lediging en de verwerking zijn:

capaciteit40 l60 l120 l240 l
servicekost (€/maand)0,25250,45450,90901,5150
ledigingen (€/ledigingen)0,12120,15150,30300,6060
verwerking huisvuil (€/kg)0,25250,25250,25250,2525

Voorbeeld: Je biedt in de maand januari 2 keer je grijze container van 120 liter aan voor lediging. De eerste keer 10 kg huisvuil, de tweede keer 13 kg. Volgende bedragen worden voor januari afgehouden van je voorschot:

servicekost1x €0,9090 = €0,9090
lediging2 x €0,3030 = €0,6060
hoeveelheid

10kg x €0,2525 = €2,5250
13kg x €0,2525 = €3,2825

totaal= €7,3225 / afgerond: €7,32

Wanneer het voorschot bijna opgebruikt is, ontvang je een nieuwe betalingsuitnodiging. Wil je tussentijds je saldo kennen, naam dan contact op via de infolijn: 0800 1 46 46

Wanneer krijg ik een betalingsuitnodiging?

Wanneer krijg ik een betalingsuitnodiging?

Wanneer het voorschot daalt onder het drempelbedrag ontvang je een nieuwe betalingsuitnodiging. Het drempelbedrag laat nog een beperkt aantal ledigingen toe. Het nieuwe voorschot op de betalingsuitnodiging wordt berekend op basis van het geraamde gebruik van de dienstverlening voor het volgende jaar. Het geraamde verbruik is gebaseerd op jouw reële verbruik van de afgelopen periode van minimum 3 maanden. Is jouw verbruikshistoriek korter dan 3 maanden, dan wordt er een standaard voorschot gevraagd, afhankelijk van de grootte van de container.

capaciteit40-60 l120 l240 l
drempelbedrag€6€8€12

Bij de betalingsuitnodiging krijg je een overzicht van de diensten waarop je een beroep deed.  

Wanneer wordt de grijze container geblokkeerd?

Wanneer wordt de grijze container geblokkeerd?

De containers worden geblokkeerd van zodra het voorschot onder het minimumbedrag daalt. Er is geen verdere dienstverlening totdat het nieuwe voorschot betaald is.

capaciteit40-60 l120 l240 l
minimumbedrag€1,50€3€5

Heb je meerdere containers, dan worden de minimumbedragen opgeteld. Zorg ervoor dat je na ontvangst van de betalingsuitnodiging, je saldo tijdig aanvult om te vermijden dat je container niet wordt geledigd.

Waarom betaal ik de servicekost?

Waarom betaal ik de servicekost?

Elk gezin produceert afval en maakt gebruik van een grijze container die op regelmatige tijdstippen geledigd wordt. De gemeente heeft vaste kosten voor elk aansluitpunt, naast de ophaling en verwerking zoals algemene kosten voor de gratis infolijn, aankoop en stockage van materialen, kosteloze vervanging en reparatie van de containers en chips, administratieve kosten voor de betalingsuitnodigingen enz. Via de servicekost draagt iedereen bij voor de dienstverlening.

Kan ik ook gebruik maken van een container aan mijn tweede verblijf in Brasschaat?

Kan ik ook gebruik maken van een container aan mijn tweede verblijf in Brasschaat?

Ja, dat kan. Je neemt hiervoor contact op met de gratis infolijn: 0800 1 46 46. De aanrekening gebeurt op dezelfde manier als voor de inwoners van Brasschaat.

Hoelang kan ik de oranje zakken nog gebruiken?

Hoelang kan ik de oranje zakken nog gebruiken?

Nog tot 31 december 2021. Spreek eventueel af met familie en buren om de voorraad van zakken die jullie nog hebben, zoveel mogelijk op te gebruiken. Koop alvast geen grote voorraad huisvuilzakken meer aan.

Wat doe ik met mijn overgebleven oranje zakken en stickers?

Wat doe ik met mijn overgebleven oranje zakken en stickers?

Heb je na 1 januari 2022 nog oranje zakken of betaalstickers over? Je kan ze vanaf 2 januari 2022 tot 31 maart 2022 inleveren bij het onthaal van het gemeentehuis. Per ingeleverde huisvuilzak en/of sticker zal jouw voorschot verhoogd worden met de waarde ervan.

Adres gemeentehuis: 

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Openingsuren:

 • maandag: 8.00 uur - 16.00 uur
 • dinsdag: 9.00 uur - 13.00 uur
 • woensdag: 9.00 uur - 16.00 uur
 • donderdag: 13.00 uur - 19.30 uur
 • vrijdag: 9.00 uur - 13.00 uur

Welke tegemoetkomingen voorziet de gemeente?

Welke tegemoetkomingen voorziet de gemeente?

De bestaande tegemoetkomingen veranderen niet. Er zijn tegemoetkomingen voor:

 • personen met incontinentieproblemen ten gevolge van ziekte
 • thuisverzorgde patiënten met stoma, sondevoeding, buikvliesontsteking, nierdialyse
 • Brasschaatse gezinnen die op 1 januari een kind(eren) jonger dan 3 jaar hebben.

Kom je in aanmerking voor gratis zakken of stickers, vraag de tegemoetkoming jaarlijks online aan of neem contact op met het onthaal van het gemeentehuis, T 03 650 29 30. Vergeet het deel van de (huis)arts hierbij niet.

Ook voor gezinnen met jonge kinderen is er een tussenkomst. Dit gebeurt automatisch dus er is geen aanvraag nodig.

Mijn afval is te groot, het past niet in mijn container. Wat moet ik doen?

Mijn afval is te groot, het past niet in mijn container. Wat moet ik doen?

Als het afval niet recycleerbaar is en niet in de grijze container past, valt het onder de noemer ‘grofvuil’. Breng, indien mogelijk, je grofvuil zelf naar het recyclagepark. Kostprijs: 0,25 EUR/kg.

Beschik je niet over geschikt transport, dan kan je beroep doen op onze vervoersdienst. Ophalingen vinden steeds plaats op maandagen. Vul het aanvraagformulier in.

De kostprijs bedraagt:

 • 65 euro voor ¼ vrachtwagen
 • 130 euro voor ½ vrachtwagen
 • 260 euro voor een volle vrachtwagen

Wat als ik in 2022 meer huisvuil heb dan in mijn container past? Kan ik extra huisvuil aanbieden?

Wat als ik in 2022 meer huisvuil heb dan in mijn container past? Kan ik extra huisvuil aanbieden?

Heb je toch eens een grotere hoeveelheid huisvuil, naar aanleiding van een feest bijvoorbeeld, dan kan je uitzonderlijk extra zakken huisvuil aanbieden. Dat kan je maximaal 3 keer per kalenderjaar doen. Per keer je het doet mag je maximaal 4 extra zakken meegeven. En, niet te vergeten, je brengt de gratis infolijn 0800 1 46 46 minstens 2 werkdagen voor de ophaling op de hoogte dat je extra zakken wil aanbieden.

De extra huisvuilzakken mogen alleen in combinatie met een volle grijze container aangeboden worden, anders worden ze niet opgehaald. De zakken zelf mag je vrij kiezen. Het moeten geen zakken van de gemeente zijn, maar ze moeten wel vlot in je container passen. Want ook de extra zakken worden gewogen. Na lediging van de container, plaatsen we de zakken in je container en wegen we opnieuw. Je betaalt slechts één keer de ledigingskost en de verwerkingskost voor de totale hoeveelheid huisvuil.

Kan ik een slot hebben op mijn container?

Kan ik een slot hebben op mijn container?

Na de verdeling van de containers bij alle gezinnen kan er vanaf november een slot op je container geplaatst worden mits betaling van 20 euro. Dit bedrag wordt van je voorschot afgehouden. Bel, nadat je in het najaar je container ontvangen hebt, naar de infolijn 0800 1 46 46 om af te spreken wanneer je de container moet aanbieden voor het plaatsen van het slot.

Kan ik met mijn huisvuil terecht op het recyclagepark?

Kan ik met mijn huisvuil terecht op het recyclagepark?

Neen, huisvuil is niet toegelaten op het recyclagepark. Het mag alleen meegegeven worden via de inzameling aan huis.

Hoe kan ik mijn hoeveelheid afval verminderen?

Hoe kan ik mijn hoeveelheid afval verminderen?

Wie minder afval koopt, bespaart twee keer. Een keer op het kassaticket en een keer bij de afvalverwerking. Op jaarbasis kan afvalarm kopen tientallen euro’s winst opleveren.

Sorteer zo goed als je kan papier en karton (pk), plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (pmd), glas en klein gevaarlijk afval (kga). Groente-, fruit- en tuinafval horen dan weer thuis in gft-container.

Beperk restjes, geef overschotten aan de kippen en composteer het organisch afval zoveel mogelijk thuis.

Wat als de factuur moeilijk te betalen is?

Wat als de factuur moeilijk te betalen is?

Je krijgt in november een uitnodiging tot betaling. Deze uitnodiging herhaalt zich wanneer je diftarrekening onder de drempelwaarde valt. Deze verschilt voor de verschillende types containers. 

capaciteit40-60 l120 l240 l
drempelbedrag€6€8€12

Je kan er ook voor kiezen om regelmatig een kleiner vast bedrag te betalen op de diftarrekening zodat je nooit onder de drempelwaarde valt. Indien nodig zoeken we samen met jou een oplossing op maat.

Ik verhuis binnenkort naar Brasschaat. Hoe vraag ik een huisvuilcontainer aan?

Ik verhuis binnenkort naar Brasschaat. Hoe vraag ik een huisvuilcontainer aan?

Als nieuwe inwoner moet je tegen januari 2022 ook een gechipte huisvuilcontainer hebben. Die kan je aanvragen via dit aanvraagformulier.